Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalikte Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Birsel NEMLİOĞLU Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY Üye
Dr. Öğr. Üyesi Derya DENİZ Üye
Paydaşlar İç Paydaşlar Dış Paydaşlar
Öğrenciler x  
Öğretim Üyeleri x  
İdari Personel x  
Physis Eğitim Danışmanlık   x

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
10 Ağustos 2018 / 1  
13 Eylül 2018 / 2  
18 Ekim 2018 / 3  
2 Ocak 2019 / 4  
08 Kasım 2019 / 5