Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İletişim

Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Birsel NEMLİOĞLU
  0212 498 44 67
  rpdmer@iku.edu.tr
  s.nemlioglu@iku.edu.tr

MERKEZİMİZ B1 KATI ARKA BAHÇE İDARİ BİRİMİNİN YANINDADIR...