Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadro

Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi
Sevgi B. NEMLİOĞLU

Sevgi Birsel Nemlioğlu

Klinik Psikolog

Alev YILDIRIM
Alev Yıldırım
 1. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Hikmet ÇAĞLAR ( Rektör Danışmanı) 
 2. Dr. Öğr. Üyesi Derya DENİZ (Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı )
 3. Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY (Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Ece Naz ERMİŞ (Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü)
 5. Öğr. Üyesi Mücella Ezgin (Kariyer Uzmanı Başkan Yardımcısı)
   
 1. Prof. Dr. Rauf YILDIZ (Eğitim Fakültesi Dekanı )
 2. Prof Dr. Önder KAVAKÇI (Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölüm Başkanı )
 3. Dr. Öğr. Üyesi Halime EKER (Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Meryem DEMİR GÜDÜL (Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)
 5. Dr. Neslihan Fatma ER (Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi Başkanı )
 6. Arş. Gör. Nida ATEŞ (Fen Edebiyat Fakültesi / Klinik Psikolog ) 
 7. Arş. Gör. Seda KANTARCI (Fen Edebiyat Fakültesi / Klinik Psikolog)