Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadro

Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi
Sevgi B. NEMLİOĞLU

Sevgi Birsel Nemlioğlu

Klinik Psikolog

Alev YILDIRIM
Alev Yıldırım
 1. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Hikmet ÇAĞLAR (Rektör Danışmanı)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY (Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Didem ÖZDOĞAN (Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Derya DENİZ (Fen Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji Bölümü)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Ece Naz ERMİŞ (Fen Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji Bölümü)
 1. Prof. Dr. Rauf YILDIZ (Eğitim Fakültesi Dekanı)
 2. Doç. Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA (Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 3. Doç. Dr. Mehmet TORAN (Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Meryem DEMİR GÜDÜL (Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)
 5. Dr. Neslihan Fatma ER (Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi Başkanı)
 6. Şennur GÜNAY AKSOY (Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi)
 7. Soley Sezgin AKTEN (Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi)