Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadro

Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi
Halime EKER

Halime Eker

Klinik Psikolog

Alev YILDIRIM
Alev Yıldırım
  1. Doç. Dr. Feyza DOYRAN (Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Şebnem TÜRKTAN (Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü)
  3. Dr. Öğr. Üyesi Didem ÖZDOĞAN (Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü)
  4. Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM (FEF Psikoloji Bölüm Başkanı)
  5. Dr. Öğr. Üyesi Derya DENİZ (FEF Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı)
  1. Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU (Eğitim Fakültesi Dekanı)
  2. Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK (Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü)
  3. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TORAN (Eğitim Fakültesi/ İlköğretim Bölüm Başkanı)
  4. Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Birsel NEMLİOĞLU ((Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü)
  5. Dr. Öğr. Üyesi Serra İÇELLİOĞLU (FEF Psikoloji Bölümü)