Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Amaç ve İlkeleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı üniversitemiz öğrencilere yönelik bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık hizmetleri ve sosyal, eğitsel ve kariyer alanlarında rehberlik hizmetleri sunarak öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemektir. Böylece öğrencilerin iyilik hallerinin desteklenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu merkezde bireysel yetenekleri artırıcı ve eğitici seminerler vermek, kurs, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemek de hedeflenmektedir. 


Merkezimizde sunulan tüm hizmetletler psikolojik danışmanlık hizmetlerinin temel ilkeleri ve etik standartlarına bağlı olarak sunulur. Bu bağlamda temel ilkelerimiz şunlardır:

  • Kurumumuzda sunulan hizmetler alan uzmanları tarafından sunulur
  • Kurumumuzda sunulan hizmetlerde gönüllük esastır.
  • Kurumumuzda sunulan hizmetlerde her tür bireysel farklılık saygı ve hoşgörü ile değerlendirilir.
  • Kurumumuzda sunulan hizmetlerde danışanlara ilişkin tüm özel bilgiler gizli tutulur. Ancak kişinin veya bir başkasının yaşamını tehlikeye atacak bir durum gizlilik ilkesinin dışında kalır. Böyle bir durumda yapılacak paylaşımdan danışan haberdar edilir.